Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Hiệp Thông của Giáo Phận Hải Phòng

§ +GM Giuse Vũ Văn Thiên

Hải Phòng ngày 19 tháng 9 năm 2008

80919haiphong.jpg

(đóng dấu và ký tên)

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám Mục Hải Phòng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2008. 01:55