Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông của DCCT Mỹ Tho

§ Luca Nguyễn Hữu Khanh, DCCT

Mỹ Tho, ngày 16 tháng 9 năm 2008

80916MyTho1.jpg
80916MyTho2.jpg

Bề trên cộng đoàn Mỹ Tho
Luca Nguyễn Hữu Khanh, DCCT

(đóng dấu và ký tên)

Ngoài ra, còn chữ ký của Lm Giuse Trần Minh Quang, TS PX Nguyễn Văn Hoài.

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.09.2008. 09:21