Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông của anh em DCCT Tây Nguyên

§ DCCT Tây Nguyên

Ngày 15.9.2008

80915TayNguyen.jpg

Lm Giuse Trần Sĩ Tín, DCCT
và các anh em Cộng Đoàn Tây Nguyên ký tên.

DCCT Tây Nguyên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2008. 08:18