Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Cha Giám Tỉnh DCCT VN Gởi Anh Em Toàn Tỉnh

§ Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Sài Gòn, ngày 02.09.2008

THƯ CHA GIÁM TỈNH GỞI ANH EM TOÀN TỈNH

"Sự thật giải thoát anh em" (Ga 8,32)

Kính thưa anh em,

Trong những ngày này, lời Tin Mừng trở nên thiết thực với chúng ta.
Chúng ta đang được đọc Tin Mừng một cách sống động,
Chúng ta đang được sống Tin Mừng đầy thách đố,
Chúng ta đang được rao giảng Tin Mừng đầy sức mạnh :

Thầy đến để làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37)
Anh em không thuộc về thế gian này” (Ga 15,19)
Thế gian đã bắt bớ Thầy, thế gian sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20)
Người ta sẽ vu khống anh em đủ điều xấu xa” (Mt 5,11)
Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói” (Mt 10,16)

Chúng ta đang được sống ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế một cách mãnh liệt: sống thân phận nguời nghèo, người bị bỏ rơi; phục vụ Tin Mừng cho người nghèo, người bị áp bức; công bố sự thật và tin tưởng sự thật giải thoát chúng ta.

Trong những ngày này, bão tố thế gian đang dập vùi anh em chúng ta, quyền lực thế gian đang tung hoành sức mạnh của nó. Chúng ta “hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính” (Ep 6,14).

Vậy, thưa anh em,

Xin anh em hãy gia tăng lời cầu nguyện. Anh em tại Thái Hà cũng như tất cả anh em trong toàn Tỉnh Dòng hãy gia tăng lời cầu nguyện, không ai trong chúng ta được phép đứng ngoài cuộc,

Mỗi cộng đoàn, mỗi nhà đào tạo, từ Đệ tử cho đến Hậu Học viện, hãy làm Tuần Cửu nhật khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mỗi nhà, mỗi cộng đoàn, mỗi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phải theo dõi chặt chẽ thông tin từ Thái Hà, công bố thông tin sự thật về vụ việc và giải thích cho các cộng đoàn, các đoàn thể, các cá nhân chúng ta đang phục vụ. Chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm sự công bằng cho chúng ta.

Mỗi khi anh em làm mục vụ ở bất cứ nơi đâu, anh em có bổn phận phải xin cộng đoàn dân Chúa ở nơi đó cầu nguyện cho Thái Hà, cho sự thật, cho công lý và cho sự công bằng. Sự khôn ngoan trong thời điểm này là hiệp thông với anh em và lên tiếng cho sự thật.

Kính thưa anh em, sự kiện Thái Hà là dấu chỉ quan trọng mà Chúa gởi đến cho chúng ta, chúng ta phải đọc được dấu chỉ đó. Sát cánh cùng anh em ở Thái Hà, chúng ta là một trong ơn gọi và trong Chúa Kitô Cứu Thế.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh Anphong và các thánh trong Dòng, xin Thiên Chúa chúc lành cho anh em.

Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.09.2008. 09:43