Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam Gởi Đức Tổng Giám Mục Hà Nội

§ Lm Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R

Sài Gòn, ngày 27 tháng 01 năm 2008

Kính thưa Đức Tổng,

Hôm nay ngày Chúa Nhật 27.01.2008, hai ngày sau lễ mừng những kỷ niệm đặc biệt của Đức Hồng Y và cũng là hai ngày sau biến cố xảy ra tại Toà Khâm Sứ. Với những biến chuyển dồn dập và những thông tin từ Hà Nội, chúng con luôn hiệp thông với Đức Tổng và Giáo phận Hà Nội để cầu nguyện cho công lý và hoà bình.

Một cách đặc biệt trong giây phút này, thời điểm của một buổi chiều Chúa Nhật có những hạn định do con người đặt ra, chúng con càng liên kết hơn với Đức Tổng và Giáo phận.

Các thánh lễ sáng hôm nay tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng- phường 9- quận 3, anh em chúng con đã cảm nhận về một ánh sáng chiếu rọi vào một thế gian đen tối. Ánh sáng ấy đến để giải thoát nhân loại lầm than. Chúng con cảm nhận cái giá của Gioan Tẩy giả phải chịu để làm chứng cho sự thật và lời kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa Giêsu như một thông điệp gửi đến cho mọi người,... Chúng con đã chia sẻ những cảm nhận ấy cho cộng đồng dân Chúa trong các thánh lễ.

Chiều nay, trong thánh lễ 15g30, nhất là nửa tiếng đồng hồ từ 16g30 đến 17g00, chúng con sẽ quy tụ tại Đền Đức Mẹ để cầu nguyện cho Đức Tổng và Giáo phận.

Không chỉ chiều nay mà thôi, nhưng chúng con luôn hiệp thông với Đức Tổng và Giáo phận. Xin Đức Tổng thương chúc lành và cầu nguyện cho chúng con.

Xin cho công lý và nền hoà bình vĩnh cửu mau ngự trị trên đất nước chúng ta.

Trong Đức Kitô Cứu Thế,

LM. Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R
Giám Tỉnh DCCT Việt Nam

Lm Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2008. 02:20