Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư cha Bề Trên Tổng Quyền gửi anh em DCCT về vụ Đồng Chiêm

§ Michael Brehl, C.Ss.R.

Roma, Italy 24/01/2010

Anh em thân mến,

Hôm qua, chúng tôi nhận được thông tin đau buồn từ Việt Nam về một anh em DCCT, Thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng, 36 tuổi bị đánh đập rất dã man. Thầy bị đánh trên đường đến thăm giáo xứ Đồng Chiêm cùng với một số anh em DCCT và giáo dân sau khi Thánh Giá tại nghĩa trang của giáo xứ Đồng Chiêm bị phá hủy. Tình hình trở nên rất căng thẳng. Thầy Tặng bị đánh bất tỉnh bên vũng máu.

Những chi tiết về việc phá hủy Thánh Giá và đánh đập Thầy Tặng đã được đăng tải một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

http://www.catholicnewsagency.com/news/archdiocese_of_hanoi_condemns_savage_beating_of_redemptorist_brother/

Nhà cầm quyền đã chối trách nhiệm, nhưng sự chối bỏ này đã bị các Giám mục Việt Nam, các nhân chứng và các phóng viên độc lập vạch trần. Cha Giám Tỉnh Việt Nam đã xin chúng ta cầu nguyện trong lúc khó khăn này. Đây không chỉ là tình trạng căng thẳng đối với các anh em DCCT Việt Nam nhưng còn đối với nhiều anh chị em giáo dân, đặc biệt là những anh chị em luôn cộng tác nhiệt thành với anh em DCCT Việt Nam.

Tôi đã bảo đảm với cha Giám Tỉnh Vinh Sơn rằng tất cả anh em DCCT trên toàn thế giới và những anh chị em giáo dân đang làm việc với chúng ta sẽ liên đới với anh em Việt Nam, nhất là trong lời cầu nguyện. Chúng ta đừng quên họ trong lúc cần kíp này.

Trong Đức Kitô Cứu Thế,
Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề trên Tổng Quyền

Nguyên văn:

Rome, Italy: January 24, 2010 (SCALA)

Dear Confreres,

Yesterday, we received very distressing news from Vietnam about the severe beating of one of our confreres, Brother Anthony Nguyen Van Tang, 36 years of age. He had gone to the parish of Dong Chiem to visit with the confreres and the parishioners after the destruction of the Cross in the cemetery. The situation has become very tense. Brother Anthony was left unconscious in a pool of blood.

Details of the destruction of the Cross, and the beating of Brother Anthony, have been widely reported in the media. http://www.catholicnewsagency.com/news/archdiocese_of_hanoi_condemns_savage_beating_of_redemptorist_brother/The Government denies any responsibility, but this denial is refuted by the Catholic Bishops in Vietnam, by witnesses, and by independent journalists. The Provincial Superior of Vietnam has asked our prayers at this difficult moment. Not only is it a tense situation for the Redemptorists, but also for many dedicated lay men and women, especially those who are active in the ministry.

I have assured Fr. Vincent, all the confreres, and the men and women with whom we work that we are in solidarity with them, especially in our prayers. Let us not forget them in their need.

In the Redeemer,
Michael Brehl, C.Ss.R., Superior General

Michael Brehl, C.Ss.R.

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2010. 00:29