Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thông báo của DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà

§ DCCT Hà Nội & Giáo xứ Thái Hà

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
Tu viện Thái Hà
180/2 Nguyễn Lương Bằng
Đống Đa, Hà Nội
Đt: 04. 8511 239

Hà Nội ngày 06 tháng 9 năm 2008

THÔNG BÁO

Kính thưa Anh Chị Em

Như chúng tôi đã nhiều lần thông báo một cách rõ ràng với anh chị em, cho đến nay, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà không hề ủy nhiệm cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào được đại diện cho cộng đoàn chúng ta trong những công việc liên quan đến nhà – đất của Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà. Thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà – đất của Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà, thuộc về các vị hữu trách trong Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và trong Hội Thánh, đúng theo những quy định của Bộ Giáo Luật.

Trong những ngày vừa qua, một số người đã tự nhận là “những giáo dân cốt cán, đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà”, để tham gia những buổi gặp gỡ và làm việc, trong đó, họ đã phát biểu những ý kiến không đúng sự thật, không phù hợp với công lý và đạo lý; trái ngược với những ý kiến, chủ trương và quyết định của các linh mục trong Ban quản xứ giáo xứ Thái Hà; trái ngược với những ý kiến và tâm tình hiệp thông của tất cả các linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội; trái ngược với nguyện vọng chung của toàn thể anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà và của anh chị em giáo dân khắp nơi thường xuyên đến nhà thờ giáo xứ Thái Hà cầu nguyện.

Những người nói trên không phải là đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà. Họ hoàn toàn không đủ tư cách đại diện cho Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà trong bất cứ công việc nào, tại bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Họ đang tự tách mình khỏi sự hiệp nhất với cộng đoàn giáo xứ và với các vị chủ chăn trong Hội Thánh.

Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đó.

Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gìn giữ chúng ta trong sự hiệp thông với nhau và với toàn thể Hội Thánh.

Tu viện DCCT – Giáo xứ Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2008. 23:44