Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiếu tướng công an đã hành xử một cách thiếu minh bạch

§ Joseph Nguyễn Ngọc Huỳnh

Đã hai lần linh mục chính xứ Thái Hà mời thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đến giáo xứ Thái Hà để gặp gỡ giáo dân Thái Hà. Nhưng ông đã không đến.

Và rồi…

Sáng 5-9-2008, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, trong tư cách đại biểu Quốc Hội, thành viên của Thành ủy Hà Nội, thành viên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã tổ chức một buổi gặp gỡ và làm việc với một nhóm giáo dân mà ông tự cho là những giáo dân cốt cán, đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà.

Từ sáng sớm ngày 6-9-2008, giáo xứ Thái Hà đã ra thông báo tại nhà thờ, tuyên bố rằng Tu viện DCCT – giáo xứ Thái Hà không hề ủy nhiệm cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào làm đại diện cho mình.

Kế hoạch lợi dụng một số giáo dân của ông thiếu tướng bị phá sản.

Sáng 8-9-2008, bốn người trong số các giáo dân đã bị gán cho tư cách “giáo dân cốt cán, đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà” đã đến gặp các linh mục nhà thờ Thái Hà để trình bày về cuộc gặp gỡ và làm việc với thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh vào ngày 5-9-2008.

Trong cuộc gặp gỡ các linh mục, bốn người giáo dân này đã nói rõ: nhận lời mời đi gặp “thành phố”, họ đã đi với tư cách cá nhân, chứ không phải với tư cách “giáo dân cốt cán, đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà”. Chính thượng tá Hoàng Cao Thắng đã ghi vào biên bản của buổi làm việc ngày 5-9 rằng họ là những giáo dân cốt cán, đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà, chứ không phải là do họ tự nhận như vậy. Họ còn thêm rằng: biên bản đó đã không ghi đúng những gì họ phát biểu, đặc biệt, đã không phản ánh được mục đích chính của việc những giáo dân này lên gặp “thành phố”. Theo lời họ khẳng định, họ lên “thành phố” là để đòi lại cho giáo xứ mảnh đất mà “thành phố” đã giao cho công ty Dệt thảm len ngày xưa (nay Công ty May Chiến Thắng đang sử dụng). Tuy nhiên, nội dung chính này đã không được phản ánh trong biên bản do thượng tá Hoàng Cao Thắng ghi.

Như vậy đã rõ: cuộc gặp gỡ và làm việc ngày 5-9-2008 là do thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh tổ chức. Chính Sở Công an thành phố Hà Nội mà thiếu tướng Nhanh đứng đầu đã làm ra vở kịch vụng về này.

Không hiểu tại sao thiếu tướng Nhanh, đại biểu Quốc Hội, thành viên của Thành ủy Hà Nội, thành viên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã phải hành xử một cách thiếu minh bạch như vậy?!

Joseph Nguyễn Ngọc Huỳnh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2008. 08:01