Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thái Hà 19.908: Cha chính xứ Cần Kiệm, Gp Thanh Hoá minh oan!

§ Thái Hà

80919ThaiHa06-233px.jpg

THÁI HÀ -- Trưa hôm nay 19.9 08 Cha Xứ và Giáo dân Gx Cần Kiệm, giáo phận Thanh Hoá, đến Thái Hà hiệp Dâng Thánh Lễ và Viếng Linh Địa Đức Bà. Đây là bài giảng của Ngài. Ngài muốn nói lên những lời hiệp thông vì những tin trên truyền hình sai sự thật đã làm cho giáo xứ của Ngài mang tiếng là "bất bình với việc làm của giáo xứ Thái Hà"

... May mắn cho giáo xứ chúng con là đã tìm ra người phát biểu. Đó là một lương dân xã Cần Kiệm, một người không phải là Công Giáo mà cũng chẳng phải là mạo danh Công Giáo. Sáng ngày 20.8.08, Đài phát thanh và phóng viên truyền hình Hà Nội đã về và phỏng vấn anh Kiều Văn Sơn này...

Nghe (18:43) | Download (2.1 Mb) Bài giảng của Cha Xứ Giáo Xứ Cần Kiệm, giáo phận Thanh hoá

• Xem tập hình Thái Hà 19.9.08


Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 17:50