Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tài liệu Bằng Khoán Điền Thổ và Bản đồ Tòa Khâm Sứ

§ VietCatholic

VietCatholic News (Thứ Năm 24/01/2008 12:19)

Chúng tôi nhận được tài liệu Bằng Khoán Điền Thổ Tòa Khâm Sứ và Bản đồ

Sau đây là Hình chụp Bằng Khoán Chủ Quyền Điền Thổ Khoanh Đất số 1765 (nay là Tòa Khâm Sứ)

Diện tích lần đầu khi mua, sang nhượng và làm trước bạ:

MapTKS0.jpg
MapTKS2.jpg
MapTKS1.jpg

VietCatholic

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.01.2008. 13:20