Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phát biểu của LM Nguyễn Thể Hiện trước UBND Hà Nội ngày 24/9 - Nguyễn Thể Hiện

§ Lm Nguyễn Thể Hiện, DCCT

Hà Nội 24.9.08 -- Phát biểu của LM Nguyễn Thể Hiện trước UBND Hà Nội ngày 24.9.08

Nghe | Download Phát biểu của LM Nguyễn Thể Hiện trước UBND Hà Nội ngày 24/9 - Nguyễn Thể Hiện


Lm Nguyễn Thể Hiện, DCCT

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.09.2008. 20:03