Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ông ơi! Cái dân muốn phá! (thơ)

§ Cá Gỗ

Ông phá làm chi thánh giá này
Ở nơi đồng vắng gió heo may
Quanh năm chỉ có lời than thở
Dân nghèo lầm lũi giữa luống cày

Ông biết do đâu dân khổ nghèo
Nai lưng kiếm sống còn gặp eo
Là do chủ nghĩa ông bày đặt
Bắt triệu người dân phải bước theo

Ông phá nữa không, tôi chỉ cho
Chẳng phải Đồng Chiêm gà khỉ ho
Cái dân muốn phá nơi Hà Nội
Cánh ông đập phá thật ra trò

Cái dân muốn phá ở giữa thành
Tốn tiền tốn của mà hư danh
Ông mà phá được dân hết khổ
Ông đã biết chưa? Cái Ba Đình!

Cá Gỗ

Đọc nhiều nhất Bản in 14.01.2010. 15:03