Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Số Video Đặc Sắc Ngoài Phiên Tòa 27.3.2009

§ Anthony Mary Long

Không biết rồi nhà nước này sẽ thế nào??? khi mà cách hành xử một các nhẫn tâm và chà đạp chính những luật pháp mà họ đề ra. Xin mọi người hãy nguyện cầu cho 8 giáo dân oan ức trên con đường đi kiếm tìm công lý và sự thật.

1. Phản đối nhà cầm quyền xét sử giáo dân Thái Hà một cách thiếu công minh


2. Các cha động viên tinh thần giáo dân


3. Kinh Hoà Bình vẫn vang vọng


4. Lên đường từ nhà thờ Hà Đông


Anthony Mary Long

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.03.2009. 00:43