Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Số Video Đặc Sắc (3) Ngoài Phiên Tòa 27.3.2009

§ Anthony Mary Long

1. Các giáo dân đến hiệp thông bên ngoài toà


2. Các giáo dân vô tội tới tòa


3. Các Giáo dân luôn khẳng định 8 anh chị em bị đưa ra toà là vô tội


4. Cha Khải nói giúp chính quyền


Anthony Mary Long

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.03.2009. 12:28