Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Bên Trong Hàng Rào Sắt Tòa Khâm Sứ 15.1.2008

§ Người Hà Nội

Phía bên kia hàng rào sắt là Mẹ Sầu Bi, người ta vứt bỏ hoa đi
Con cái chỉ được dâng hoa cho Mẹ nơi người ta cho phép !
Mẹ ở Toà Khâm Sứ là hình ảnh Giáo Hội Việt Nam

1KhamSu250.jpg

Xem tập hình Mẹ Bên Trong Hàng Rào Sắt Tòa Khâm Sứ 15.1.2008

Người Hà Nội

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.01.2008. 02:37