Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Máu Người Vô Tội Đã Đổ

§ Đức Hòa, DCCT

Có lẽ không có từ nào hợp lý hơn để nói lên thảm trạng mà anh chị em giáo dân ở Giáo xứ Thái Hà, cũng như của những giáo dân ở những nơi khác đến để cùng hiệp thông với họ, đã phải chịu.

Máu của họ đã đổ ra chỉ vì họ muốn nói lên tiếng nói của những người bị áp bức.

Họ là thường dân, là những người mà vẫn được người ta gọi là "người chủ" bị những người tự nhận là "đầy tớ" đánh đập. Những người "đầy tớ" ấy được ăn học, được đào tạo và đang được nuôi sống bằng mồ hôi nước mắt của "chủ", lại quay ra đánh đập "chủ" của mình!

Khẩu hiệu xây dựng một đất nước "công bằng, dân chủ và văn minh" có thực sự là mục đích mà những người đưa ra muốn đạt đến hay đó chỉ là một thứ "bánh vẽ" mới?

Làm sao có được "công bằng, dân chủ, văn minh" thực sự đúng nghĩa của nó khi mà người dân vô tội bị đàn áp bởi những người do mình nuôi dạy, bởi những dụng cụ được mua sắm bởi đồng tiền thuế của mình.

Nhìn những người dân với khuôn mặt máu me trên nhiều trang mạng toàn cầu (chắc chắn sẽ không bao giờ có trên các báo chí của Nhà Nước) mà đau lòng. Đau lòng vì biết bao người dân "thấp cổ bé họng" vẫn đang bị áp bức, đau lòng vì cảnh "đầy tớ" đánh "chủ"!

Có thể sẽ có những người thờ ơ với biến cố này, hay có những người lại tiếp tục dùng lý lẽ để ngụy biện. Nhưng đối với tôi thì đây là những giọt máu của người dân vô tội. Những giọt máu đó sẽ không bao giờ bị quên lãng, bị uổng phí.

Có thể nhiều người sẽ quên sự kiện này hay tìm cách làm cho người ta quên đi, nhưng chắc chắn từ ngày hôm nay, lịch sử hình thành và xây dưng của Giáo xứ Thái Hà, Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ không bao giờ quên ngày này: ngày 28 tháng 8 năm 2008 ở tại Thủ Đô Hà Nội, nơi vẫn được gọi là "ngàn năm văn hiến", máu của người vô tội, của người nghèo, của người bị cướp của đã đổ ra!

Hà Nội đang có nhiều công trình xây dựng, nhiều kế hoạch để mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Mong lắm thay có những công trình, những chương trình thực sự vì nước, vì dân; mong lắm thay khi mừng sự kiện đó người dân Hà Nội và cả nước thực sự được sống trong cảnh "công bằng, dân chủ, văn minh".

Đức Hòa, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2008. 22:36