Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời Vọng Từ Đồng Chiêm (thơ)

§ JB Giáp Trung

Khi niềm tin được đổi bằng giá máu
Những tâm hồn một sáng đã đơm hoa
Họ đứng dậy trong kinh nguyện vang hoà
Dâng Thánh Giá một khúc ca cảm tạ

Khi đoàn người bước theo Thánh Giá
Tìm Sự Thật tìm Công Lý – Yêu Thương
Dù hiểm nguy một tậc dạ can trường
Thân quỵ ngã tim hồng trao hiến Chúa

Khi Thánh Giá – Cây Tin Yêu muôn thưở
Bao lớp người Kitô hữu cung nghinh
Bị phá đổ dưới tay quân bạo hành
Thì người ơi sao ta còn nín lặng ? !

Khi Đồng Chiêm lâm đớn đau cay đắng
Vì thay ta chiến đấu cho niềm tin
Vì thay ta canh thức giữ gìn
Thánh Giá Chúa ác nhân đang dòm ngó

Khi Núi Thờ rực sáng lên ngọn lửa
Mời gọi ta hướng thẳng phía bình mình
Là đồi cao Thánh Giá Chúa oai linh
Sau khổ đau là Phục Sinh vinh thắng

Khi Đồng Chiêm lâm đớn đau cay đắng
Nào lên đường nối kết hiệp thông
Trong niềm tin ngọn lửa mến kiên hùng
Đoàn người vui dưới cờ vàng Thánh Giá

Khi niềm tin được đổi bằng đau khổ
Những tâm hồn một sáng đã đơm hoa
Lời Đồng Chiêm vang tận cõi trời xa
Dựng thêm nào, muôn ngàn cây Thánh Giá !

13/1/2010

JB Giáp Trung

Đọc nhiều nhất Bản in 14.01.2010. 14:53