Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khăn tang chít đầu (thơ)

§ Hai Tê Miệt Vườn

Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người”. (Rm 8, 17).

Khăn tang em chít lên đầu,
Cõi lòng tê tái, khổ sầu đau thương.
Nhưng em quyết sống can trường,
Vai mang Thánh Giá, coi thường hiểm nguy.
Sẵn sàng để chịu chết đi,
Miễn sao chân lý thực thi đến cùng.
Một lòng em sống tín trung,
Con đường khổ nạn, thuỷ chung nghĩa tình.
Cho dù phải chịu đóng đinh,
Với Thầy Chí Thánh, hiến mình vì yêu.
Bởi đây mới thật mục tiêu,
Suốt đời em chọn đâu liều bỏ qua.
Đời em một bản trường ca,
Dệt từ cuộc sống sâu xa chữ tình.
Vững tin sẽ được hiển vinh,
Ở trong ánh sáng phục sinh vĩnh hằng.

Ngày 12/01/2010

Hai Tê Miệt Vườn

Đọc nhiều nhất Bản in 12.01.2010. 23:22