Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hướng về Thái Hà: Cầu nguyện, lời đầu Lễ của Cha Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh DCCT

§ Thái Hà

Lễ cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà 28.8.2008
Dẫn nhập cầu nguyện: Lm Lê Quang Uy, DCCT

ChaPhamTrungThanh-DCCT-355px.jpg

Download (1.66 Mb)

Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2008. 22:32