Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Tòa Khâm Sứ năm 1957

§ Tòa TGM Hà Nội

Những tấm hình vô giá được chụp vào năm 1957 tại Tòa Khâm Sứ.

KhamSu02.jpg

Xem tập hình Hình ảnh Tòa Khâm Sứ năm 1957

Tòa TGM Hà Nội

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.02.2008. 18:02