Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Thiếu nhi Thái Hà cầu nguyện sau lễ 4g chiều ngày 6.4.2008

§ Thái Hà

Sau thánh lễ 4g chiều ngày 6.4.2008 các em thiếu nhi Thái Hà đã ra hiện trường tranh chấp để cùng cầu nguyện...

80406ThaiHa638.jpg

Xem tập hình

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.04.2008. 07:06