Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh giáo dân Thái Hà cầu nguyện sau thánh lễ chiều ngày 6.4.2008

§ Thái Hà

Đối diện với những bất công đang xảy ra, giáo dân Thái Hà luôn vững tin vào lời cầu nguyện. Do vậy sau thánh lễ chiều ngày 6.4.2008, giáo dân đã tuôn ra hiện trường ...

80406ThaiHa651.jpg

Xem tập hình

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.04.2008. 22:57