Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Đức TGM Ngô Quang Kiệt cử hành Lễ Minh Niên và cầu nguyện với giáo dân Thái Hà

§ Thái Hà

Mồng 3 Tết, vốn là ngày hành hương minh niên truyền thống kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thái Hà. Thánh lễ sáng nay do Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự.

HanhHuongM3Tet02.jpg

Xem tập hình Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự Lễ Minh Niên và cầu nguyện với giáo dân Thái Hà

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.02.2008. 09:03