Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh 3000 giáo dân xứ Thái hà Thắp Nến Đêm 6.1.2008

§ Thái Hà

Khoảng 3000 giáo dân xứ Thái hà Thắp Nến Đêm 6.1.2008 phản đối công quyền trấn áp họ

thaiha66.jpg

Xem tập hình

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.01.2008. 02:05