Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hiệp thông lời cầu (thơ)

§ Hai Tê Miệt Vuờn

HIỆP THÔNG LỜI CẦU

Cầu cho tín hữu Đồng Chiêm,
Hết lòng với Chúa, trung kiên theo Ngài.
Vượt qua thử thách trông gai,
Vững tin toàn thắng, ngày mai huy hoàng.
Dù cho máu có tuôn tràn,
Vẫn mang thánh giá, vững vàng bước đi.
Một lòng cương quyết thực thi,
Giới răn đức ái, chỉ vì yêu thương.
Loại trừ đố kỵ, ghen tương,
Chẳng cho thù hận, vấn vương cõi lòng.
Trí tâm thanh thản, sạch trong,
Bầu trời mở rộng mênh mông sự lành.
Bởi nhờ được Chúa đồng hành,
Cùng nhau thẳng tiến vào thành thiên cung.
Chính vì đã sống tín trung,
Con đường thánh giá, thuỷ chung nghĩa tình.

SỐNG HIỆP NHẤT

Tinh thần hiệp nhất mời ta,
Đó là hãy sống sâu xa chữ tình.
Quyết tâm mở rộng con tim,
Miệng môi ca hát hoà bình tình thương.
Dẹp đi lòng dạ ghen tương,
Chẳng cho thù hận chận đường thiện chân.
Mọi người tích cực góp phần,
Dựng xây cuộc sống ngàn lần đẹp xinh.
Giúp cho tình nghĩa đệ huynh,
Ngày càng thắm thiết trong tình của Cha.
Cùng nhau vui sống trong nhà,
Với Cha từ ái bao la ân tình.
Dắt nhau về cõi thiên đình,
Sau khi đã sống chữ tình tối đa.

CHÚA TRÊN THÁNH GIÁ

Thánh giá Chúa lá cờ chiến thắng,
Bởi cây này quà tặng tình thương.
Loại trừ đại hoạ tai ương,
Chẳng cho sự ác vấn vương lòng người.

Trên thánh giá Chúa Trời chịu chết,
Máu thánh Ngài tẩy hết dối gian.
Lòng người hưởng được bình an,
Cuộc đời nhân thế đầy tràn hồng ân.

Nhân thế được canh tân đổi mới,
Khi mọi người sám hối ăn năn.
Bỏ đi lòng dạ kiêu căng,
Với bao tội ác, chuyên chăm làm lành.

Mọi người được vào thành thiên quốc,
Chính đây là cõi phúc vô biên.
Bởi nhờ đã biết nhìn lên,
Chúa trên thánh giá, trung kiên tin Ngài.

Hai Tê Miệt Vuờn

Đọc nhiều nhất Bản in 20.01.2010. 00:02