Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gởi báo Hà Nội méo (thơ)

§ Thái Hà

Hà Nội Mới hay “Hà Nội méo”
Mà bày trò lắt léo điêu ngoa
Tưởng rằng như những năm qua
Độc quyền chỉ có đảng ta phát hành

Theo liếm gót “bác nhanh bác hưởng”
Bẻ cong ngòi cho sướng dạ quan
Quan ăn tỉ, bác được ngàn
Nên mới xông xáo viết càng, bịa tin!

Đồng đảng báo còn kinh một bực
Giở cái trò hết sức trẻ con
Thông tin cắt khúc vo tròn
Mưu hại đức Tổng bằng đòn bất lương

Lời ngài nói còn nguyên ra đó
Đừng bày trò thừa gió bẻ măng
Liệu bề cẩn thận nói năng
Đừng để tuổi trẻ mà răng không còn!
Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.09.2008. 13:33