Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo xứ ĐMHCG Huế cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà tối Chúa Nhật 7.8.2008

§ Thái Hà

I. Nội Dung

- Khai mạc – công bố lý do và mục đích của buổi cầu nguyện.
- Đi Đường Thánh Giá.
- Phép lành Thánh Thể.

80907hue2.jpg

II. Diễn Tiến

- Quý cha, Quý thầy tiến ra cung thánh; sau khi bái lạy bàn thờ, tất cả cùng quay xuống giáo dân. Cha Bề trên tiến tới micrô để sẳn chính giữa, chào cộng đoàn, làm dấu Thánh Giá, mời cộng đoàn quỳ cùng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần (Ca đoàn bắt “Cầu xin Chúa Thánh Thần…”. Hát 2 câu). Quý cha - Qúy thầy quay lên bàn thơ, cùng quỳ gối cầu nguyện với cộng đoàn.

- Sau Kinh Chúa Thánh Thần, Quý cha – Quý thầy đứng lên đi xuống các hàng ghế của giáo dân. Cha Giuse tiến về phía giảng đài công bố lý do và mục đích của buổi cầu nguyện.- Công bố xong, cộng đoàn đứng lên hát bài “Từ vực sâu u tối”. Lúc này :

- Cha JB vào phòng thánh cùng với các em lễ sinh và ban nghi lễ kiệu Thánh Giá ra.

- Các cha tiến lên cung thánh lấy lửa từ nên Phục sinh chuyền xuống cho giáo dân (Ban Phụng vụ bố trí người chia lửa từ nến của Quý cha – Quý thầy cho giáo dân. Bảo đảm nhanh và trật tự. Bài hát chỉ kết thúc khi việc đốt nên đã hoàn tất.)

- Thánh Giá đèn hầu tiến ra cung thánh quay mặt xuống cộng đoàn, sau khi bài hát kết thúc, Thánh Giá lên đường đến các chặng như thường lệ. Xin lưu ý :

- Tắt đèn nhà thờ, nhưng bật đèn vàng trên các chặng đường Thánh Giá.

- Từ chặng thứ 7 qua chặng thứ 8, ca đoàn bắt bài hát : “Đường thập tự”. Từ chặng 14 tiến lên cung thánh, ca đoàn bắt bài hát : “Con đường Chúa đã đi qua.”

- Kết thúc mỗi chặng, trước khi đứng lên qua chặng kế tiếp, người xướng đọc :

80907hue1.jpg

“Lạy Chúa Cứu Thế, xin thương xót các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo dân giáo xứ Thái Hà.”

Cộng đoàn đáp : “Xin Chúa nhậm lời chúng con.”

- Mười bốn chặng đường Thánh Giá kết thúc, Thánh Giá đèn hầu tiến lên cung thánh, đứng trên bục trước nhà tạm, quay xuống cộng đoàn. Bật sáng 2 đèn pha. Cha Phaolô tiến lên giữa cung thánh ở chỗ micrô để sẳn, hướng mặt về Thánh Giá dâng 4 lời nguyện :

- Lạy Chúa Giêsu, trước mặt Philatô, Chúa đã tuyên bố Chúa là sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Chúa. Chúa đã làm chứng điều Chúa nói bằng cả cuộc sống, bằng cả cái chết để trở nên Đấng Cứu Độ chúng con. Trong những ngày này, anh chị em giáo xứ Thái Hà – DCCT đang tiếp tục con đường cứu độ của Chúa, đang tiếp tục chứng tỏ là những người thuộc về Chúa, là sự thật khi dùng hết sức mình để đòi lại công lý đã bị xâm phạm mấy chục năm qua. Chúng con nài xin Chúa ban đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, giúp họ luôn kiên cường trong đức tin và đức cậy, giúp họ luôn bình an trong mọi thử thách, và giúp họ luôn khôn ngoan trước những mưu mô xảo trá của thế gian.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống yêu thương, và tình thương chỉ có thể xây dựng trên công bằng, sự thật. Không tôn trọng lẽ công bằng thì không thể có tình thương ; không sống trong sự thật thì tình thương chỉ là giả dối. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam của chúng con được nêu gương yêu thương nhau qua việc sống và lên tiếng bênh vực cho công bằng và sự thật. Để lối sống đó trở thành điều kiện nền tảng cho một tương lai tươi sáng của dân tộc ; trở thành một đòi hỏi không thể thiếu cho đời sống luân lý và đức tin Kitô giáo của chúng con hôm nay và của con cháu chúng con trong tương lai.

- Lạy Chúa Giêsu, qua việc đòi lại công bằng của giáo xứ Thái Hà – DCCT, chúng con còn thấy bao cảnh bất công đang xảy ra trên đất nước chúng con : những người bị mất đất chịu sự đền bù không thỏa đáng, những thanh niên bán sức lao động rẻ mạt trong các nhà máy, công xưởng, những thiếu nữ bị bán ra nước ngoài qua những hợp đồng ma quỉ, những trẻ em tuổi ngây thơ phải bán báo, bán vé số, ăn xin, thay vì được cắp sách đến trường. Chúng con nài xin Chúa thương đánh động lương tri của các vị lãnh đạo quốc gia và tôn giáo. Xin cho họ biết hành xử một cách công minh quyền bính mà họ lãnh nhận từ Chúa để mưu cầu ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

- Lạy Chúa Giêsu, phần chúng con là đoàn chiên bé nhỏ của Chúa, chúng con luôn trông cậy Chúa. Giữa một xã hội đang bị ô nhiễm và tục hóa về mọi mặt, nhất là vì sự dối trá trong thông tin, trong giáo dục và trong các tương giao xã hội, đức tin của chúng con có nguy cơ bị tha hóa mà chính chúng con cũng không biết, không ngờ, không ý thức. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết luôn tĩnh thức và cầu nguyện để khỏi bị cuốn theo trào lưu duy vật và vô thần mà đánh mất đức tin. Xin Chúa cho chúng con luôn trung thành với Hội Thánh Chúa, luôn siêng năng tham dự các bí tích và chuyên cần cầu nguyện sớm tối trong gia đình, để chúng con có thể nêu gương sống đạo cho các gia đình chung quanh chưa biết Chúa.

- Sau mỗi lời nguyện cộng đoàn hát : “Lạy Ngài xin đến, dẫn dát chúng con trên đời. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu”

- Kết thúc các lời nguyện cộng đoàn hát “Kinh Hòa Bình”.

- Sau “Kinh Hòa Bình”, Thánh Giá đèn hầu đi vô phòng thánh, đèn bật sáng, cộng đoàn tắt nến, Cha Bề trên tiến ra đặt hào quang chầu Thánh Thể như truyền thống. Suy niệm trong giờ chầu : Tin Mừng Ga 17, 17-19

- Kết thúc bằng bài hát : “Lạy Mẹ xin yên ủi”.

80907hue3.jpg 80907hue4.jpg
80907hue5.jpg 80907hue6.jpg


Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.09.2008. 23:51