Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện tối 10.4.2008

§ Thái Hà

HÀ NỘI 10.4.2008 -- Giáo dân Thái Hà vẫn kiên trì cầu nguyện trước những thử thách đang diễn ra.

80410ThaiHa01.jpg

Xem tập hình

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.04.2008. 02:51