Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo dân cầu nguyện ngay trước cây Thánh Giá vừa được dựng tại Tòa Khâm Sứ

§ Giuse Trần Ngọc Huấn

Hà Nội 26.01.2008 -- Ngày hôm qua, giáo dân đã dựng cây thánh giá cao khoảng 4 mét, ngay trước bậc cấp của Tòa Khâm Sứ (bên phải là tượng Đức Mẹ Sầu Bi). Với tấm lòng sốt sắng, họ đã tập trung ngay tại đây để cầu nguyện.
03:33

Giuse Trần Ngọc Huấn

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.01.2008. 09:27