Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn Khiếu Nại về việc báo chí xuyên tạc sự thật tại Nhà Thờ Thái Hà

§ Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Ngày 19/8/2008, các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế, xứ Thái Hà, Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại về việc báo chí xuyên tạc sự thật tại Nhà Thờ Thái Hà

80820KhieuNai1.jpg80820KhieuNai2.jpg80820KhieuNai3.jpg80820KhieuNai4.jpg


Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.08.2008. 10:22