Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn khiếu nại khẩn cấp về việc giáo dân bị trấn áp, đánh đập trong khi cầu nguyện ôn hoà

§ Lm Nguyễn Văn Thật, DCCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

80829khieunai1.jpg
80829khieunai2.jpg

Cuối đơn khiếu nại là con dấu của dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và chữ ký của các Lm Nguyễn Văn Thật, Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lm Nguyễn Văn Khải, Lm Trần Văn Hưng, Lm Nguyễn Văn Dũng, Lm Đinh Tiến Đức, Lm Lê Xuân Lộc, và Ts Antôn Nguyễn Văn Tặng.

Lm Nguyễn Văn Thật, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.08.2008. 10:00