Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn khiếu nại của giáo xứ Thái Hà ngày 25.9.08

§ Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

khieunai25092008_Page_1.jpg
khieunai25092008_Page_2.jpg
khieunai25092008_Page_3a.jpg

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT (đóng dấu và ký tên)
Chữ ký của các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.09.2008. 20:30