Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

DCCT Sàigòn hiệp thông lúc giờ G với Hà Nội

§ DCCT

Sàigòn 27.01.2008 -- Tại Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn giáo dân đã tập trung để hiệp thông với giáo dân Hà Nội lúc giờ G

DCCT10.jpg

Xem tập hình

DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.01.2008. 08:12