Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dân Cử gốc Việt kêu gọi Hoa Kỳ bảo vệ những người Cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội

§ Dân cử gốc Việt

Westminster, CA 28/1/08 -- Hầu hết các vị dân cử gốc Việt tại Quận Cam đã ký tên vào một lá thư chung gởi đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice để kêu gọi Chính Phủ Hoa Kỳ cấp tốc hành động để bảo vệ những giáo dân Việt Nam đang biểu tình tình trước Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội để đòi lại tài sản này cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Bức thư được gởi qua fax và thư hỏa tốc vào sáng ngày 28 tháng 1 trước nguồn tin khẩn cấp từ Việt Nam cho thấy chính quyền Cộng Sản Việt Nam đang chuẩn bị giải tán cuộc biểu tình bằng vũ lực.

Kể từ ngày 18 tháng 12 vừa qua, mỗi ngày có đến hàng trăm hay hàng ngàn giáo dân và tu sĩ Cộng Giáo tập trung cầu nguyện trước tòa Khâm Sứ tại Hà Nội để kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả lại tài sản này cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Lá thư chung đã giải thích rằng đã từ lâu, chính quyền Việt Nam vẫn hay tịch thâu tài sản của các cơ sở tôn giáo với bình phong là để xử dụng vào các mục đích công ích nhưng thực sự là để ngăn cấm các sinh hoạt thờ phượng của cộng đồng tín ngưỡng.

Lá thư còn kêu gọi Chính Phủ Hoa Kỳ hãy duyệt lại các chính sách bang giao đối với Việt Nam trong khuôn khổ của Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành năm 1998, Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam nằm 2007 đang được đệ trình trước Quốc Hội và chính sách chung của Hoa Kỳ trong nỗ lực cổ võ cho tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền, tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Hành động cấp bách và cụ thể của Hoa Kỳ vào lúc này sẽ gởi một thông điệp mạnh mẽ nhằm khuyến khích Việt Nam thận trọng trong việc đối xử với những người đang biểu tình cũng như nới rộng quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam ngõ hầu Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng những lợi ích khác trong quan hệ ngoại giao và giao thương với Hoa Kỳ.

VietElectedOffcier.jpg

Hình các dân cử gốc Việt ký tên

Lá thư chung được ký tên bởi các vị dân cử gốc Việt sau đây:

  1. Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn,
  2. Thị Trưởng Rosemead John Trần,
  3. Nghị Viên Andy Quách và Tạ Đức Trí của Thành Phố Westminster,
  4. Nghị Viên Dina Nguyễn của Thành Phố Garden Grove,
  5. Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân
  6. và Phó Chủ Tịch Luật Nguyễn Quang Trung,
  7. Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Andrew Nguyễn
  8. Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Diệp Miên Trường.
LetterToRice.jpg


Dân cử gốc Việt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.01.2008. 19:14