Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chuyện Dzui bên lề Tòa Khâm Sứ Hà Nội

§ Thính Tai

HÀ NỘI -- Câu chuyện bên lề liên quan giữa Toà Khâm Sứ và Ủy Ban Nhân Dân (UBND) thành phố Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng (NTTH) làm “phó chủ tịch”, và Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục (TGM) từ tháng 12, 2007 đến ngày nay.

CÂU CHUYỆN KHỞI ĐẦU
(đọc xuôi)
SAU KHI MỌI CHUYỆN ĐÃ AN BÀI
(đọc ngược từ dưới lên)
Ngô Thị Thanh Hằng: Rất tốt! Kết quả mà UBND (tức bác và đảng) muốn đã tới… TGM: Giáo hội có thể tin bác và đảng được không?
Đức TGM: Chúng tôi phải rời Toà Khâm Sứ à? NTTH: Không bao giờ
NTTH: Không! Xin đức TGM đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. TGM: UBND sẽ sai người đi hốt hết giáo dân?
TGM: bác và đảng có thương dân không ? NTTH: Đương nhiên
NTTH: Có chứ! Đương nhiên. TGM: Chính phủ sẽ trao Tòa Khâm Sứ lại cho giáo dân?
TGM: đảng và nhà nước có phản bội giáo dân không? NTTH: Không! Sao đức TGM lại có ý nghĩ như vậy?
NTTH: Không! Sao đức TGM lại có ý nghĩ như vậy? TGM: đảng và nhà nước có phản bội giáo dân không?
TGM: Chính phủ sẽ trao Toà Khâm Sứ lại cho giáo dân? NTTH: Có chứ ! Đương nhiên
NTTH: Đương nhiên. TGM: bác và đảng có thương dân không?
TGM: UBND sẽ sai người đi hốt hết giáo dân? NTTH: Không! Xin đức TGM đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
NTTH: Không bao giờ. TGM: Chúng tôi phải rời Tòa Khâm Sứ à?
TGM: Giáo hội có thể tin bác và đảng được không? NTTH: Rất tốt! Kết quả mà UBND ( tức bác và đảng ) muốn đã tới…

Thính Tai

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.02.2008. 12:01