Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúng sợ Cây này (thơ)

§ Thiện Triều, OFM

Quỷ ma chúng sợ Cây này,
Bởi vì trên đó treo Thầy Giêsu.
Chính đây khí cụ loại trừ,
Gian tà, độc ác, hận thù, bon chen.
Lòng người sạch hết ghét ghen,
Chẳng còn đố kỵ, bóng đen oán hờn.
Chính nhờ ơn thánh đổ tuôn,
Từ Cây Thánh Giá, suối nguồn tình thương.
Giúp người lạc bước lầm đường,
Trở về chính lộ, hết vương buồn phiền.
Nghĩa tình nối kết gắn liền,
Mọi người nên một suốt trên đường đời.
Dắt nhau thẳng tiến về Trời,
Nghìn thu vui sống bên Người Cha yêu.

Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì ngoài thập giá Đức Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14).

Thiện Triều, OFM

Đọc nhiều nhất Bản in 08.01.2010. 12:55