Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chính quyền quận Đống Đa ra tối hậu thư cho giáo dân Thái Hà

§ Thái Hà

HÀ NỘI -- Trong tối hậu thư UBND Quận Đống Đa gửi ngày 2/4/2008 cho LM Vũ Khỏi Phụng, linh mục chính xứ Thái Hà đã yêu cầu: “cho dỡ bỏ các lếu quán, bàn thờ để trả lại phần đất bị chiếm dụng, đưa ngay Đức Mẹ, ảnh Đức Mẹ và các cây thánh giá về trong khuôn viên của nhà thờ Thái Hà đồng thời có biện pháp quản lý giáo dân không làm những việc phi phạm pháp luật”. (Trích thư UBND Đống Đa ngày 2/4/2008)

Và tiếp theo vào sáng sớm hôm nay thứ Hai ngày 7/4/2008 (giờ Hà Nội), nhân viên công lực đã đến áp lực cho bỏ tượng ảnh, thánh giá, lều bạt nơi hàng rào biên giới khu đất đang tranh chấp, như chúng tôi đã loan tin và kèm theo hình ảnh vào ngày hôm nay...

OChoDua80406.jpg


Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.04.2008. 23:00