Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cập nhật hình ảnh: Sự thực về 'Tự do tôn giáo' phơi bầy trắng trơn tại Toà Khâm Sứ

§ VietCatholic

HÀ NỘI 19.9.08 -- Lúc 14g30, trời Hà Nội đang tối sầm vì những đám mây đen ở đâu kéo đến. Nhưng cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên. Trời hình như sắp mưa đến nơi.

Nghe (21:45) | Download (4.9 Mb) Phỏng vấn Đức TGM Hà Nội: Cực lực phản đối hành động đơn phương xâm phạm Tòa Khâm Sứ

Bấm vào hình để xem toàn tập
80919TKS12H00.jpg

VietCatholic

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 02:15