Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Báo cáo nội dung quyết định mới nhất của UBND Hà Nội về vấn đề nhà đất của Giáo Xứ Thái Hà

§ Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Hà Nội, ngày 17.7.2007

Kính gửi: Đức Tổng Giám Mục Hà Nội

Đồng kính gửi: Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam

Phần lớn nhà đất của Giáo Xứ Thái Hà đã bị các Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Vật tư Vận tải Xi măng và công ty Công ty May Chiến Thắng chiếm dụng. Giáo Xứ đã liên tục làm đơn xin chính quyền giải quyết từ hơn 15 năm nay. Ngày 2/7/2008, Giáo Xứ nhận được công văn trả lời mang số 4213/ UBND-NNĐC của UBND thành phố Hà Nội.

(1) Liên quan đến khu nhà đất của Nhà Thờ mà 3 công ty chiếm dụng, Công văn 4213 quyết định: Thành phố thu hồi toàn bộ diện tích đất giao cho UBND quận Đống Đa quản lý, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, đồng thời lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía sau khu đất. Dự án sẽ được thực hiện bằng ngân sách Thành phố và phải thực hiện xong ngay trong năm 2008.

(2) Liên quan đến quyền lợi của Giáo Xứ Thái Hà, công văn 4213 nói rằng: “Nhà Nước và Uỷ ban nhân dân thành phố ủng hộ các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên địa bàn được sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo theo quy hoạch được duyệt. Vì vậy, nếu Nhà Thờ Thái Hà có nhu cầu xin sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo theo quy định của Nhà Nước thì phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của Luật Đầu Tư, Luật Đất Đai và Luật Xây Dựng, báo cáo cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.

Như vậy, trong khi số phận khu nhà đất đã được chính quyền quyết định rõ ràng và thi hành khẩn trương, thì quyền lợi của Giáo Xứ được chính quyền hứa hẹn bằng một hướng dẫn chung chung đã được đề cập trong Pháp lệnh và Nghị định về Tôn giáo và Tín ngưỡng mà nếu Giáo Xứ có làm theo hướng dẫn này thì cũng vô nghĩa, vì khu nhà đất đã bị chính quyền trưng dụng để xây dựng công trình công cộng.

Do đó, Giáo Xứ Thái Hà phản đối quyết định thu hồi và sử dụng khu nhà đất này của Nhà Thờ để xây dựng công trình công cộng, vì như vậy là chối bỏ quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của Giáo Xứ. Giao xứ cũng phản đối dự án mở con đường phía sau khu đất, vì như vậy vừa lấy mất đất Nhà Thờ, vừa phá vỡ bầu khí thánh thiêng và thu hẹp không gian Nhà Thờ và tu viện, ảnh hưởng đến sinh họat tôn giáo của hàng nghìn người.

Kính xin Đức Tổng Giám Mục và Cha Giám Tỉnh cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo Xứ Thái Hà chúng con và cho chính quyền biết tôn trọng công lý.

Lm Bề Trên Chính Xứ Thái Hà
Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.07.2008. 13:20