Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài Thơ 'cầm'

§ Cầm Nhầm

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:

Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng. 
Chính sách là cầm cố đất nước. 
Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. 
Quan chức thì cầm cốc mua vui. 
Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. 
Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. 
Đối nội là cầm tù phản biện. 
Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. 
Tư tưởng là uốn gối cầm bô. 
Kinh tế là khấu đầu cầm bị. 
Văn hóa nhắm mắt cầm loa. 
Thông tin bịt mồm cầm kéo. 
Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. 
Công thương khum lưng cầm khách. 
Công an khóa xích cầm chân. 
Tư pháp cầm đèn chạy án. 
Báo đài khép nép cầm ca. 
Giáo dục huơ roi cầm tiền. 
Y tế miên man cầm giá. 
Hành chánh xum xoe cầm dù. 
Dân phòng lăm le cầm súng. 
Tại chức nhi nhô cầm bằng. 
Cấp ủy loay hoay cầm đũa. 
Đảng viên tí toáy cầm nhầm. 
Chất xám tất bật cầm máu. 
Mặt Trận đắm đuối cầm chầu. 
Phong bì thoải mái cầm cương. 
Đầu tư tuột dốc cầm chắc. 
Quốc Hội không dám cầm còi. 
Tham nhũng ung dung cầm lái. 
Đất nước lệt bệt cầm cờ… 
Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự: 
Lãnh đạo níu ghế cầm đô. 
Nhân dân lũ lượt cầm đồ. 
Công nhân hút gió cầm cữ. 
Nông dân chạy gạo cầm hơi. 
Ngư dân cầm mạng chuộc tàu. 
Tiểu thương cầm vợ đợ con. 
Trí thức rán cầm nước mắt. 
Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu. 
Trên dưới tranh quyền cầm trịch. 
Cả giuộc lắm phen cầm cập. 
Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân. 
Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/cầm đá/cầm cây/cầm gậy… 
Một nhà cầm quyền như Rứa đáng gọi là gì? 
Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: cầm độc hay cầm thú?

Cầm Nhầm

Đọc nhiều nhất Bản in 24.01.2010. 01:50