Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài giảng Thánh Lễ tại Saigon cầu nguyện cho 8 anh chị em sắp ra tòa

§ Micae Nguyễn Hữu Phú

Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng : 6g30 chiều 30.11.2008

81130saigon.jpg
Nghe | Download

Micae Nguyễn Hữu Phú

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.12.2008. 23:01