Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài giảng lễ Cầu Nguyện cho Thái Hà - Saigon tối 26.3.2009

§ Lm Trịnh Ngọc Hiên, DCCT

Bài giảng lễ Cầu Nguyện cho Thái Hà - Saigon tối 26.3.2009

Nghe trực tiếp | Download

Đêm thắp nến cầu nguyện tại DCCT Saigon 26.3.09
90326SaigonPM1.jpg


Lm Trịnh Ngọc Hiên, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.03.2009. 23:17