Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 9 tháng 9: Kính Thánh Phêrô Claver

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (09/09/2005) -- Thánh Phêrô Claver là một Cha Dòng Tên người Tây Ban nha được gởi đến truyền giáo tại Cartagena (bây giờ là xứ Colombia) vào năm 1610. Cartagena là một hải cảng lớn nơi các nô lệ người Phi châu được mang đến hàng năm khoảng mười ngàn người để làm việc trong các hầm mỏ và các đồn điền.

Tình trạng các chuyến đi trên tàu thật thê thảm và khốn khổ. Họ bị nhốt dưới hầm tàu, bị xích lại với nhau, ăn nằm trên các phân uế họ thải ra, lương thực chỉ được phát cho ăn để khỏi phải chết đói.

Mỗi khi có một chuyến tàu đến, Cha Claver đến xin gặp vị thuyền trưởng, xuống tàu với người thông ngôn và tập tranh ảnh. Cha an ủi, băng bó các vết thương, cho thuốc men những người đau ốm, phân phối nước uống và thực phẩm và nói với họ về đạo Công giáo. Thật là khó khăn khi giải thích với họ tình yêu của Thiên chúa khi những người chủ hành hạ họ là những người công khai giữ đạo Công giáo.

Cha Claver cố gắng trình bày với những người nô lệ dù là bị hành hạ khinh miệt, họ có một linh hồn thật cao quý trước mặt Thiên Chúa. Những công việc và lời rao giảng của Cha Claver làm mất lòng giới buôn bán và chính quyền dân sự vì họ cho rằng cha đã làm trở ngại công việc làm ăn của họ. Cha Claver đã cố gắng không hề biết mệt mỏi trong 40 năm, cha đã làm phép rửa cho hơn ba trăm ngàn người nô lệ. Cha Claver đã hòa mình sống cơ cực với những người nô lệ, cha đến các hầm mỏ và các đồn điền để săn sóc họ cả tinh thần lẫn vật chất nên cha được mọi người gọi là “người nô lệ muôn đời của người Da đen”.

Năm 1650, cha Claver thoát chết sau cơn bệnh dịch hạch, nhưng sức khỏe trở nên yếu kém. Cha bị quên lãng trong căn phòng nhỏ hẹp trong tình trạng thiếu thốn chăm sóc. Cha từ trần ngày 8 tháng 9 năm 1654. Chính quyền thành phố trong quá khứ đã không đối xữ đẹp với cha, nhiều lúc còn tỏ ra khinh miệt nay đã làm đám táng trọng thể.

Cha Claver được Ðức Giáo Hoàng Leon XIII tôn phong hiển thánh vào năm 1888.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:07