Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 9 tháng 7: Kính Các Thánh Tử Đạo ở Orange

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (09/07/2005) -- Dưới thời kỳ Cách mạng Pháp có 52 nữ tu ở Vaucluse và trong vùng Avignon bị bắt nhốt trong nhà tù ở Orange. Các nữ tu bị nhà cầm quyền cách mạng buộc tội “phản động chống lại nhà nước bằng những hành động khêu khích và mê tín dị đoan.”

Trong hồ sơ kể lại ngày lên đoạn đầu đài của 32 nữ tu như sau: 5 giờ sáng các nữ tu thức dậy, đọc kinh, suy niệm và tham dự thánh lễ; 7 giờ ăn sáng; 8 giờ đọc kinh phụng vụ và hạnh các thánh; 9 giờ trình diện tòa án. Các nữ tu bình tỉnh chào từ biệt các bạn hữu. Khi chia tay, các nữ tu khác ở lại trong bùi ngùi, trở lại đọc kinh và đi Đàng Thánh Gía cầu nguyện cho các bạn của mình; 18 giờ chiều, tiếng trống thúc quân nổi lên rộn ràng buồn bã báo hiệu các tử tội được dẩn lên máy chém.

Dân chúng bàng hoàng, một số đông đọc kinh cầu nguyện cho các nữ tu thánh thiện và vô tội. Khi tiếng trống vừa dứt các nữ tu hát lên bài “Te Deum” ca ngợi Thiên Chúa. Không một nữ tu nào tỏ vẻ sợ hãi, không một nữ tu nào ký vào bản tự thú xin nhà nước cách mạng khoan hồng. Họ hát lên những bài hát tràn đầy hy vọng và yêu mến Chúa: “ Máy chém ghê rợn thật nhưng cũng không làm cho chúng tôi sờn lòng, vì Chúa của chúng tôi yêu thương chúng tôi chỉ cho chúng tôi con đường tốt đẹp để lên thẳng Thiên đàng.”

Trong số 52 nữ tu có 32 nữ tu bị lên máy chém số còn lại 20 nữ tu khác sau Hội nghị quốc ước (Convention) thì được thả ra, tránh được một cuộc tàn sát phi lý của những người nhân danh là cách mạng.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:23