Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Phêrô ở Tarentaise

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (08/05/2006) -- Thánh Phêrô là một cậu bé chăn chiên, nhưng là một thiên tài. Trong lúc chăm giữ đàn chiên, cầu bé đã học thuộc lòng tất cả các bài thánh vịnh. Đến năm 12 tuổi thì cậu bé tự mình quyết định xin vào tu ở tu viện Dòng Xitô ở Bonnevaux. Thời gian sau khi được phong chức linh mục thì ngài được gởi đi xây dựng một tu viện mới ở Tamié.

Đến năm 40 tuổi mặc dù nhiều lần từ chối, ngài phải nhận chức vụ Tổng Giám Mục Tarentaine trong vùng Isère. Sau khi thi hành nhiệm vụ trong 13 năm ngài đã bỏ trốn vào trong một tu viện Xitô nhỏ ở Thụy sĩ. Người ta đi tìm kiếm ngài trở về lo công việc của Tòa Tổng Giám Mục.

Dù muốn dù không ngài đã hoàn tất công việc hành chánh và ngoại giao mà ngài không mấy ưa thích. Ngài tỏ ra là một nhà lãnh đạo tài ba và cương quyết. Ngài không ngừng giúp đỡ và bênh vực người nghèo và kẻ cô thế. Ngài luôn cổ võ hòa bình, dàn xếp những vụ tranh chấp giữa các vua chúa. Ngài luôn trung thành và hổ trợ Đức Giáo Hoàng Alexandre III chống lại Hoàng đế Frédéric Barberousse.

“Đừng bao giờ tranh chấp những của cải vật chất! vì như thế thì chúng ta sẽ mất đi một lần hai nguồn lợi: sự giàu có ở trên trời và sự giàu có ở dưới đất!” (St Pierre de Tarentaise)

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:03