Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 7 tháng 2: Kính Thánh Eugénie

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/02/2006) -- Thánh Eugénie là đấng sáng lập ra “Cộng Đồng Nữ tu cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện tội”. Bà sinh năm 1825 ở Lille, nước Pháp. Từ nhỏ bà đã tỏ ra rất sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn những kẻ qua đời, đặt biệt là cho các linh hồn ở Luyện tội sớm được siêu thoát để về cùng Chúa trên Thiên đàng. Lớn lên bà gia nhập Dòng tu và mang tên là “Sơ Maria Quan phòng” (Marie de la Providence).

Trong cuộc đời tu trì bà nhận được nhiều ơn sủng đặc biệt của Thiên Chúa, bà cầu nguyện liên lĩ và dâng hiến lên Thiên Chúa mọi lời cầu cũng như công việc của mình để cầu xin cho các linh hồn còn đang ở trong Luyện tội được sớm lên Thiên đàng.

Năm 1856, bà thành lập một tu hội chuyên chú cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện tội : một tu hội chăm lo về giáo dục và truyền giáo, và đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn còn phải đền tội trong Luyện Tội và chưa được về với Chúa trên Thiên đàng.

Tin tuởng là một linh hồn phải trong sạch tất cả mọi tội lỗi mới được nhìn thấy Chúa đã được xác nhận trong Công đồng Florence và Trente. Thiên Chúa là Ðấng tòan thiện và những linh hồn tinh tuyền, sạch hết mọi tội lỗi mới được nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa.

Tuy vậy “thời gian" ở trong Luyện tội là thời gian thanh lọc tất cả mọi tội lỗi và các linh hồn đó chỉ nhờ vào những lời cầu và những công việc lành của “Hội Thánh thông công”. Lòng tin này giúp cho chúng ta hiểu phần nào “các thánh thông công”. Những liên đới của chúng ta trên trần thế không chấm dứt khi một tín hữu lìa khỏi thế gian qua sự chết. Ðó chính là mối kết hiệp của chúng ta với các linh hồn trong Luyện tội. Và chúng ta nên tránh những ý tưởng Luyện tội là một ngục tù và dùng những phương cách dị đoan và có tính cách thương mại để giải thoát các linh hồn!

Tu hội của thánh Eugénie được thánh “Curé d’Arc” linh hướng và nâng đỡ. Thánh Eugénie khuyến khích cầu cho các linh hồn nơi Luyện tội nhưng luôn đặt mọi tin tưởng và hy vọng vào lòng thương xót bao la của Thiên Chúa.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00