Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 7 tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/10/2005) -- Thánh Dominique có lòng sùng kính Đức Mẹ đặt biệt, nhưng không mấy thành công trong việc phổ biến đọc Kinh Mân Côi.. Mãi đến thế kỷ 14 thì thánh Alain de La Roche, một nhà thuyết giáo cũng thuộc dòng tu Đa minh mới thành công nhiều khi rao giảng và phổ biến rộng rãi lòng tôn kính Đức Mẹ cho đại chúng.

Các kinh cầu và suy gẫm được sắp xếp lại và phổ biển việc dùng tràng hạt Mân Côi. Kinh Mân Côi là những đoá hoa hồng dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Maria. Đó là một chuổi Kinh Kính Mừng và những suy niệm về những mầu nhiệm vui mừng, đau buồn thương khó và hiển vinh về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Cùng với Đức Mẹ theo như Tin Mừng của thánh Luca “các biến cố cuộc đời của Chúa Kitô được in sâu đậm trong lòng Me Maria.”

Trong những biến cố đó Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã thêm vào năm sự sáng những yếu tố về cuộc đời công khai của Chúa Kitô ở trần gian. Đó là Phép Rửa trên sông Jourdan, Phép lạ trong tiệc cưới ở Cana, Rao giảng Tin Mừng, Biến dạng trên núi và Phép Thánh Thể.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:31