Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 6 tháng 9: Kính Chân Phước Bertrand de Garrigues

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (06/09/2005) -- Chân Phước Bertrand là một trong 16 môn đệ đầu tiên của thánh Dominique khi ngài thành lập Hội Dòng Anh em Thuyết giáo vào năm 1216. Sau đó Bertrand được thánh Dominique cử làm Bề trên tu viện Saint Romain ở Toulouse. Tiếp theo Bertrand được thánh Dominique cử làm công tác chỉ huy xây dựng một tu viện khác ở Paris.

Chân Phước Bertrand là một tu sĩ rất mực đạo đức, nhiệt thành và kỷ luật nghiêm khắc với chính mình. Bertrand đã đi khắp miền nam nước Pháp rao giảng Tin Mừng, cải hóa những người lạc giáo trở về với Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện và khó nghèo. Bertrand cũng đã thành lập nhiều tu viện khác nữa ở Montpellier, ở Avignon và nhiều nơi khác.

Sau khi thánh Dominique qua đời thì Bertrand đảm trách chăm nom các chị nữ tu ở Prouille là những người lạc giáo trở lại. Các chị nữ tu này đã đọc kinh cầu nguyện nhiều cho Dòng Anh em Thuyết giáo.

Chân Phước Bertrand qua đời năm 1230 khi ngài đang tĩnh tâm và giảng thuyết cho các vị khổ tu ở Vaucluse.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:04