Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 6 tháng 6: Kính Thánh Philip, Phó Tế

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (06/06/2006) -- Theo sách Công Vụ Tông Ðồ, Thánh Philip cùng với thánh Stephen và năm giáo hữu, là những người được các thánh Tông đồ đặt tay trên các ông và cắt đặt lo phục vụ việc ăn uống, giúp đỡ các bà qúa phụ và những người nghèo khó. Chúng ta không rỏ về những công việc Philip đã thực hiện, chỉ biết trong sách Tin Mừng có kể lại Philip đã can đảm đi rao giảng Tin Mừng trong thời gian khó khăn của Giáo Hội lúc ban đầu.

Sau cuộc tử đạo của thánh Stephen, thì Giáo Hội Jerusalem bị phân tán. Philip đã đến Samaria rao giảng Tin Mừng. Những người Samaritans bị dân Do thái khinh chê đã nồng nhiệt đón nhận lời rao giảng của Philip nên thánh Phêrô và Gioan rất hài lòng với công việc của Philip.

Trong lúc đó thì một thiên sứ hiện ra với Philip và truyền cho Philip hãy đến vùng phía nam của Gaza. Trên đường đi thì Philip gặp một hoạn quan người Ethiopia phục dịch cho Hoàng hậu nước này từ Jerusalem trên đường trở về xứ sở. Khi Philip thấy ông ta đang đợc sách của Iasiah bèn hỏi: Ông có hiểu các điều trong sách ông đang đọc không? Ông trả lời: “làm sao tôi hiểu được nếu không có ai giải thích cho tôi”.

Bài ông đang đọc nói về “Ðấng Tôi Tớ chịu khổ nạn” tiên báo về Chúa Giêsu Kitô. Khi hai người cùng đi và đàm đạo với nhau thì hoạn quan chỉ một hồ nước và hỏi ông ta có thể chịu phép rửa tại đây được không? Rối cả hai xuống xe và xuống trầm mình dưới hồ. Khi bước ra khỏi nước thì Thánh Thần đem Philip rời khỏi đó và hoạn quan không còn thấy Philip nữa và trong lòng tràn đầy niềm vui lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Ðây là câu chuyện kể lại việc rao truyền Tin Mừng đã bắt đầu vượt khỏi biên giới của xứ Isreal và lan tràn khắp vùng Bắc Phi Châu.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:03