Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 4 tháng 4: Kính Thánh Isodore ở Seville

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (04/04/2006) -- Thánh Isodore là một trong những nhà bác học lớn trong thời Trung Cổ ở Âu châu. Gia đình ngài có nhiều đấng thánh như các anh của ngài là thánh Fulgence và Leandre và một người chị là thánh Florence. Thánh Leandre là anh cả, Giám mục thành Seville, thủ đô của xứ Andalousie.

Thánh Leandre đã chăm sóc dạy dỗ cẩn thận người em Isodore, hướng dẫn trong đường đạo đức và học vấn. Thánh Isodore không phải là người thông minh xuất chúng, nhưng nhờ người anh giúp đỡ khuyến khích và nhờ có một ý chí sắt đá nên trở thành một tài năng đa hiệu. Sau đó thì ngài kế vị anh của mình làm Giám mục Seville.

Trong 35 năm trường làm Giám mục, ngài tích cực hướng dẫn dạy dỗ giáo dân trong địa hạt nhất là những người trẻ. Ngài đã xây dựng một trường đại học ở Séville và tuy là rất bận rộn với công việc mục vụ ngài cũng đảm nhận làm giáo sư của trường.

Trong công việc mục vụ ngài đã tổ chức các công đồng ở Tolede, thủ đô tinh thần của xứ Tây Ban nha dưới thời dân ngoại Wisigoths. Thánh Isodore đã thuyết phục và đã rửa tội cho vua của họ là Reccared nên toàn dân của họ đã trở lại đạo Công giáo.

Là một nhà viết văn cùng là nhà mô phạm, thánh Isodore đã đi trước thời gian, ngài đã trước tác những tác phẩm văn chương rất phong phú: ngài đã viết trên 20 cuốn sách về “Nguồn gốc” của sự vật. Đó là một cuốn sách “Bách Khoa tự điển” đã giúp phát triển trí tuệ nhân loại trong nhiều thế kỷ. Ngài là một thần học gia, một thiên văn gia, nhà toán học, nhà ngôn ngữ học và sử gia. Người đương thời gọi ngài là “bực thầy của thời Trung Cổ" và là tiên tri báo trước thời kỳ Phục Hưng của Âu Châu.

“Nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, thì công việc giáo huấn chỉ là những lời nói đi vào tai, nhưng không đi xuống tim. Lời của Chúa, đi vào tai, xuống tận trong tim chỉ khi nào ân sủng của Chúa làm cho tâm thần cảm xúc để thông hiểu.” (Thánh Isodore)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01